การดำเนินการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สมศ.