บุคลากร

ดร.ปกรณ์ชัย สุพัฒน์
Parkornchai Suphat
ตำแหน่งงาน: 
ผู้ช่วยอธิการบดี
เบอร์โทร: 
0863550703
อีเมล์: 
dr.pakornchai@gmail.com
อ.พิศาล สุขขี
Phisan Sookkhee
ตำแหน่งงาน: 
หัวหน้าหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
เบอร์โทร: 
0899697483
อีเมล์: 
phisan.shukkhi@gmail.com
มนัญญา นาคสิงห์ทอง
Mananya Naksingthong
ตำแหน่งงาน: 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร: 
0803774114
อีเมล์: 
tourlek_tum@hotmail.com
วนัญญา สุพัฒน์
Wananya Suphat
ตำแหน่งงาน: 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร: 
0819333221
อีเมล์: 
wananya42@gmail.com
สุชาติ ศรีชื่น
Suchat Srichuen
ตำแหน่งงาน: 
นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร: 
0894279683
อีเมล์: 
suchat.srichuen@gmail.com
กรวิทย์ ไชยนาม
korawit chaiyanum
ตำแหน่งงาน: 
นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร: 
0956059215