กิจกรรม

ชื่อเรื่องกิจกรรม: 
เข้าร่วมโครงการประชุมสัมนา เรื่อง "2nd EdPEx National Forum : The EdPEx Sharing Day "
วันที่ดำเนินกิจกรรม: 
Monday, November 27, 2023
รายละเอียด: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมนา เรื่อง "2nd EdPEx National Forum : The EdPEx Sharing Day " ณ โรงแรมเซนจูรี่ พาร์คกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2566

เอกสารประกอบการอบรม

ภาพกิจกรรม: